Anket
2B konusunda yeterince bilgi sahibimisiniz?
Döviz Kurları
  Alış Satış
Euro
Dolar
Sterlin
E-mail Listesi

2B Arazilerinizin Alım Satımı İşlemleri defterdarlık- noterliklerde ve tapuda takip işlemleri Yapılı

 
2B ARAZİLERİN RASMİ KAYIT VE İNTİKAL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAKTIR.

1- Elinde eski alım satım sözlaşmesi bulunanların durumu ne olacak;

Bilindiği gibi  kanun düzenlenmeden önce ,  2b arazilerin satışı taraflar arasında serbestçe yapılmaktaydı. Muhtar ilmuhaberleri , çift taraflı satış sözleşmeleri,  belediyelerce kayıt altına alındıktan sonra işlemler resmileştiriliyordu. Sonrada bu işlemler yapılmaz oldu. Ancak taraflar güven esasına dayanarak işlemleri yapmaya devam ettiler.

Yeni kabul edilen ve halen uygulanmakta olan kanuna göre 2b sahipleri elinde alım- satım kağıdı olan kişiler değil, kadastro tutanağında adı yazılı kimselerdir. Kadastro memurları geldiğinde  orada bulunmayıp da adı yazılmayan kişilerin eski tapusu yok ise elinde  eski alım satım belgesi olsa bile hak iddia edemiyeceklerdir. Ancak " hak sahibi olarak adları yazılı kişiler muvafakat edecek olurlarsa bu işlem geçerli olabilir.
 
2b Yasasında, şimdiki hak sahipleri tapularını alabilmesi için  eski sahiplerinde muvafakatname alması gerekir diyor. Ancak eski tapu sahipleri ölmüş ve yerine çocukları ve hatta torunları mirasçıdır. Bunların bulunması mümkün değil. Bulunsalar bile hak sahibine noterden muvafakatname vermiyorlar. O takdirde hak sahipleri ne yapabilirler.

Elinde noterden  satış vaadi, veya muhtardan satış, sözleşmesi olanlar, nasıl davranacaklar. Uygulamada; eski  tapu sahipleri muvafakat vermedikleri takdirde hak sahipleri ; idari ve adli yönde çözüm bulabilirler. Ancak başvuru süresinin sonu yaklaşmadan harekete geçmelidirler. Bunun için hukukçularımız gereken destekleri vereceklerdir.

Halen hak sahibi olup ta açıklanan RAİÇ BEDELLERİ ÖDEYEMEYEN kişilerin durumu ne olacak?

Hisseli satışlar ( ARAZİNİN BİR BÖLÜMÜNÜN SATIŞI ) mümkün müdür.?

Halen hak sahibi olup ta açıklanan raiç bedeli ödeyemeyen kişiler,  ilk önce şehirlerde 2 bin lira köylerde bin lira yatırmak suretiyle başvursunlar. ( Aksi takdirde hakları kaybolacaktır) Sonra arazisini, arsasını, evini satsınlar,. Eğer geniş mülkü ve ya apartmanı varsa hisseye bölmek suretiyle  bir hissesini satıp diğer bölümü kurtarabilir.  Çünkü yerin hisseli statılması mümkündür. Satışlar " Hak Sahibi Belgesi" ve noter tarafından tanzim edilmiş olan ( Veya bizim düzenleyeceğimiz )  muvafakatname ile mümkündür.

Bu yerler tapu alınmadan satılabilir mi? SATILIR.
Kanun AKTİ HALEFİYET düzenlemesi getirmiştir.

ALIM - SATIM  VE DİĞER KONULARDA 
UZMAN
LARIMIZ YARDIMCI OLACAKLARDIR.


Şirketimiz alım satım işlemelerine aracılık etmektedir.


Aşağıda SATILIK GAYRİMENKULLER( 2B)in listesi verilmiştir.

Yatırımcılar bu listede beğendikleri yerleri alma talebinde bulunduklarında;

1- Kendileriyle bir aracılık ve alım- satım sözleşmesi yapılacaktır.

2- 2b sahibi ile temasa geçilerek arazinin satılması için alıcı ile teması sağlanacaktir.

3- Alıcı ve satıcı arasında fiyata, ödemede ve diğer konularda anlaşma sağlandıktan sonra alıcıya yerin tapusu veya tapu hükmündeki işlemleri teslim etmek tarafımızdan taahüt edilecektir.

SATILIK 2B'LER (Örnektir. Anadolu yakasındaki tüm satılık listeleri şirketimizde mrvcuttur)
ILCE MAHALLE MEVKII YUZOLCUM
ŞİLE AĞAÇDERE DERETARLA 770,21
ŞİLE AĞAÇDERE ARMUTLU DERESİ 1348,8
ŞİLE AĞAÇDERE MEZARLIKALTI 1524,59
ŞİLE AĞAÇDERE TAŞLITARLA 1468,02
ŞİLE AĞAÇDERE TAŞLITARLA 16334,19
ŞİLE AĞAÇDERE 942,11
ŞİLE AĞAÇDERE KAŞYANI 6032,49
ŞİLE AĞAÇDERE TAŞLITARLA 2866,44
ŞİLE AĞAÇDERE AÇMALAR 3221,24
ŞİLE AĞAÇDERE ELMALIK 2093,04
ŞİLE AĞAÇDERE  
ŞİLE AĞAÇDERE ARMUTLU DERESİ 4353,88
ŞİLE AĞAÇDERE DERETARLA 2866,67
ŞİLE AĞAÇDERE ARMUTLU DERESİ 1476,02
ŞİLE AĞAÇDERE DERETARLA 3073,17
ŞİLE AĞAÇDERE KIŞLAALTI 1504,63
ŞİLE AĞAÇDERE TAŞLITARLA 1955,52
ŞİLE AĞAÇDERE TAŞLITARLA 3788,61
ŞİLE AĞAÇDERE ARMUTLU DERESİ 2293,46
ŞİLE AĞAÇDERE DERETARLA 4107,22
ŞİLE
ŞİLE AĞAÇDERE ARMUTLU DERESİ 4212,59
ŞİLE AĞAÇDERE KAŞYANI 1163,73
ŞİLE AĞAÇDERE ELMALIK 4150,33
ŞİLE AĞAÇDERE TAŞLITARLA 8602,5
ŞİLE AĞAÇDERE DERETARLA 486,73
ŞİLE AĞAÇDERE DERETARLA 4695,01
ŞİLE AĞAÇDERE DERETARLA 658,59
ŞİLE AĞAÇDERE KAŞYANI 1389,26
ŞİLE AĞAÇDERE DERETARLA 2149,81
ŞİLE AĞAÇDERE DERETARLA 1257,96
ŞİLE AĞAÇDERE TAŞLITARLA 4310,35
ŞİLE AĞAÇDERE KAŞYANI 4540,83
ŞİLE AĞAÇDERE KIŞLAALTI 945,83
ŞİLE AĞAÇDERE AVUDERESİ 3911,73
ŞİLE AĞAÇDERE KIŞLAALTI 1354,49
ŞİLE AĞAÇDERE DERETARLA 1390,17
ŞİLE AĞAÇDERE DERETARLA 363,77
ŞİLE AĞAÇDERE MEZARLIKALTI 3022,46
ŞİLE AĞAÇDERE DERETARLA 3460,59
ŞİLE AĞAÇDERE DERETARLA 2290,95
ŞİLE AĞAÇDERE DERETARLA 4370,68
ŞİLE AĞAÇDERE ELMALIK 5354,89
ŞİLE AĞAÇDERE ÇAYIRTARLA 4225,33
ŞİLE AĞAÇDERE TAŞLITARLA 1953,71
ŞİLE AĞAÇDERE ALİPAŞA 2029,11
ŞİLE AĞAÇDERE SOĞUKSU 28266,81
ŞİLE AĞAÇDERE DERETARLA 3117,99
ŞİLE AĞAÇDERE DERETARLA 1353,25
ŞİLE AĞAÇDERE DERETARLA 2566,59
ŞİLE AĞAÇDERE SOĞUKSU 4234,7
ŞİLE AĞAÇDERE ARMUTLU DERESİ 1054,62
ŞİLE AĞAÇDERE SOĞUKSU 1549,9
ŞİLE AĞAÇDERE KIŞLAALTI 895,04
ŞİLE AĞAÇDERE KIŞLAALTI 1063,22
ŞİLE AĞAÇDERE DERETARLA 2639,26
ŞİLE AĞAÇDERE DERETARLA 111,41
ŞİLE AĞAÇDERE SOĞUKSU 2528,55
ŞİLE AĞAÇDERE ARMUTLU DERESİ 359,78
ŞİLE AĞAÇDERE ARMUTLU DERESİ 326,9
ŞİLE AĞAÇDERE ARMUTLU DERESİ 1507,6
ŞİLE AĞAÇDERE ARMUTLU DERESİ 261,14
ARMUTLU DERESİ
ŞİLE AĞAÇDERE ARMUTLU DERESİ 231,19
ŞİLE AĞAÇDERE ELMALIK 2696,85
ŞİLE AĞAÇDERE ELMALIK 1325,07  vesair.com